დაუშვებელია სააუდიტორიო სწავლების განახლება - სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები მთავრობას მიმართავენ
დაუშვებელია სააუდიტორიო სწავლების განახლება - სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები მთავრობას მიმართავენ

დღის სიახლეები