სოფელ თიკერის დამშრობი სისტემა გაიწმინდა
სოფელ თიკერის დამშრობი სისტემა გაიწმინდა

დღის სიახლეები