ცხოველის წამება, რასაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება მოყვება, პატიმრობით დაისჯება
ცხოველის წამება, რასაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება მოყვება, პატიმრობით დაისჯება

დღის სიახლეები