მთავრობის ანგარიშში მხარჯავ დაწესებულებებში დასაქმებულთა ოდენობა არ არის დაფიქსირებული

დღის სიახლეები