ეროვნულ არქივში დაცულ უნიკალურ ხელნაწერს "ეფრემ ასური და ლავსაიკონი" რესტავრაცია ჩაუტარდება

დღის სიახლეები