სხვა ქვეყნის მოქალაქის მიერ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის დაკავება კანონით აიკრძალება

დღის სიახლეები