150-მდე სოციალური ქულის მქონე და სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სახელმწიფო ერთი წლის სწავლის საფასურს დაუფინანსებს
150-მდე სოციალური ქულის მქონე და სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სახელმწიფო ერთი წლის სწავლის საფასურს დაუფინანსებს

დღის სიახლეები