სამხედრო სარეზერვო სამსახურის გავლის შემდეგ, რეზერვისტები შრომის ანაზღაურების სრულ ოდენობას მიიღებენ
სამხედრო სარეზერვო სამსახურის გავლის შემდეგ, რეზერვისტები შრომის ანაზღაურების სრულ ოდენობას მიიღებენ

დღის სიახლეები