სტრასბურგის სასამართლომ სახელმწიფოს ირაკლი ბათიაშვილისთვის მორალური ზიანის ანაზღაურების გადახდა დააკისრა - დაირღვა სამართლიანი განხილვის უფლება
სტრასბურგის სასამართლომ სახელმწიფოს ირაკლი ბათიაშვილისთვის მორალური ზიანის ანაზღაურების გადახდა დააკისრა - დაირღვა სამართლიანი განხილვის უფლება

დღის სიახლეები