ჩართული ვარ იმ პროცესებში, რომლებიც დაკავშირებულია დემოკრატიის გამყარებასა და საზოგადოების გაერთიანებასთან - პრეზიდენტი
ჩართული ვარ იმ პროცესებში, რომლებიც დაკავშირებულია დემოკრატიის გამყარებასა და საზოგადოების გაერთიანებასთან - პრეზიდენტი

დღის სიახლეები