მთავრობა სურსათის უვნებლობის კანონში შეტანილი ცვლილებების შესახებ საწარმოთა ინფორმირებულობას იწყებს

დღის სიახლეები