ეროვნული ბანკის სებ ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა კონტრციკლური ბუფერის დაწესების ჩარჩოს განახლების გადაწყვეტილება მიიღო
ეროვნული ბანკის სებ ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა კონტრციკლური ბუფერის დაწესების ჩარჩოს განახლების გადაწყვეტილება მიიღო

დღის სიახლეები