მოქალაქეს საკუთარი ოჯახის ექიმის შესახებ ინფორმაციის მოძიება სპეციალურ პორტალზე შეეძლება - ambulatoria.moh.gov.ge
მოქალაქეს საკუთარი ოჯახის ექიმის შესახებ ინფორმაციის მოძიება სპეციალურ პორტალზე შეეძლება - ambulatoria.moh.gov.ge

დღის სიახლეები