OMV Petrom-ის გამარჯვება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოში ინვესტიციების ზრდისა და დივერსიფიკაციისკენ- ავსტრიის ელჩი
OMV Petrom-ის გამარჯვება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოში ინვესტიციების ზრდისა და დივერსიფიკაციისკენ- ავსტრიის ელჩი

დღის სიახლეები