ბათუმისა და ფოთის ნავსადგურებში შემოსული გემების ტვირთები დაიცალა და კანონმდებლობის შესაბამისად, იმპორტის/ტრანზიტის პროცედურაში მოექცა - შემოსავლების სამსახური
ბათუმისა და ფოთის ნავსადგურებში შემოსული გემების ტვირთები დაიცალა და კანონმდებლობის შესაბამისად, იმპორტის/ტრანზიტის პროცედურაში მოექცა - შემოსავლების სამსახური

დღის სიახლეები