"ყაზბეგის" დანიშნულებით მიმავალმა სატრანსპორტო საშუალების მფლობელებმა შესაძლებელია საზღვრის გადაკვეთონ საბაჟო გამშვები პუნქტები - "წითელი ხიდისა" და "ლაგოდეხის" გავლით - შემოსავლების სამსახური
"ყაზბეგის" დანიშნულებით მიმავალმა სატრანსპორტო საშუალების მფლობელებმა შესაძლებელია საზღვრის გადაკვეთონ საბაჟო გამშვები პუნქტები - "წითელი ხიდისა" და "ლაგოდეხის" გავლით - შემოსავლების სამსახური

დღის სიახლეები