მთავრობამ  სპირტიანი სასმლის, ეთილის სპირტისა და სასოფლო-სამეურნეო წარმოშობის დისტილატის სერტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე  დადგენილება მიიღო
მთავრობამ  სპირტიანი სასმლის, ეთილის სპირტისა და სასოფლო-სამეურნეო წარმოშობის დისტილატის სერტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე  დადგენილება მიიღო

დღის სიახლეები