როგორია გაფორმების ეკონომიკური ზონების, საბაჟო გამშვები პუნქტების, გაფორმების განყოფილებისა და საბაჟო ღირებულებისა და საქონლის კლასიფიკაციის სამმართველოს მუშაობის დროებია?
როგორია გაფორმების ეკონომიკური ზონების, საბაჟო გამშვები პუნქტების, გაფორმების განყოფილებისა და საბაჟო ღირებულებისა და საქონლის კლასიფიკაციის სამმართველოს მუშაობის დროებია?

დღის სიახლეები