2020 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა 49 266.7 მლნ. ლარი შეადგინა
2020 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა 49 266.7 მლნ. ლარი შეადგინა

დღის სიახლეები