ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური გარდაიცვალა
ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური გარდაიცვალა

დღის სიახლეები