მასწავლებელთა გამოცდების გადატანა 2021 წლისთვის იგეგმება - საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი
მასწავლებელთა გამოცდების გადატანა 2021 წლისთვის იგეგმება - საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი

დღის სიახლეები