RSS - http://ghn.ge ghn.ge ge-GE Copyright by ghn.ge 2019 support@ghn.ge RSS 2.0 generation class ღია წერილი კახა კალაძეს http://ghn.ge/com/news/view/219427/ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ურბანისტები, ხელოვნებათმცოდნეები და რიგითი მოქალაქეები თბილისის მერს ვაკის პარკის ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობის საკითხთან დაკავშირებით მიმართავენ. “ბატონო კახა, მოგმართავთ, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობის საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ცნობილია, უზენაესმა სასამართლომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე აქტივისტური ჯგუფების საჩივარი არ მიიღო წარმოებაში; ამასთან, თავის გადაწყვეტილებაში, ის დაეთანხმა სააპელაციო სასამართლოს მსჯელობას, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ კანონთან შესაბამისი პროცესით გასცა მშენებლობის ნებართვა. გადაწყვეტილებაში აღინიშნა, რომ „ვაკის პარკი არ მოიცავს იმ ტერიტორიას, რომელზეც სადავო აქტების შესაბამისად დადგენილია სასტუმროს მშენებლობა“ და ხაზი გაესვა ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის მნიშვნელობას ტერიტორიის განვითარებისა და ტურისტების მოსაზიდად. უზენაესმა სასამართლომ გაიზიარა სააპელაციო სასამართლოს მსჯელობა, რომ აქტივისტურ ჯგუფებს, არ ადგებათ ზიანი პარკში მშენებლობის განხორციელებით. სასამართლოს აღნიშნული მსჯელობა წარმოადგენს სამართლებრივი ნორმების საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგო განმარტებას, საფრთხეს უქმნის გარემოს დამცველთა მიერ ხუთწლიანი ბრძოლის შედეგად გადარჩენილ სამართლებრივ სიკეთეს- პარკის ერთიანობას და მნიშვნელოვან პრეცედენტულ საფრთხეს ქმნის, ამ ტიპის საქმეებისათვის მომავალში. მიუხედავად სასამართლოს წინააღმდეგობრივი მსჯელობისა, ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ მშენებლობის უფლება ვადაგასულია. სამართალწარმოების მიმდინარეობის პარალელურად, მშენებლობის ვადის გასაგრძელებლად დაწყებული წარმოების ფარგლებში, ინვესტორმა ვერ შეძლო დადგენილი ხარვეზის აღმოფხვრა და მშენებლობის უფლების ვადის გაგრძელება. ზონალური შეთანხმება მშენებლობის სანებართვო პროცესის ნაწილია. მშენებლობის ვადა, მათ შორის მოიცავს ზონალური შეთანხმების პირობებით განსაზღვრული შენობის კონკრეტულ ვადაში აშენების ვალდებულებას. ვინაიდან, სასამართლოს არ აღუდგენია მშენებლობის ნებართვა, მეტიც, მან უარი თქვა მშენებლობის ნებართვის მოქმედების შეჩერებაზე სამართალწარმოების მიმდინარეობისას, ხოლო ინვესტორმა ვერ შეძლო მშენებლობის ნებართვის ვადის გაგრძელება, ამ ეტაპისათვის, ინვესტორს აღარ აქვს უფლება აწარმოოს მშენებლობა, მათ შორის ზონალური შეთანხმებით განსაზღვრული პირობებით. ამიტომაც, მშენებლობის განზრახვის კვლავ არსებობისას, ინვესტორს მოუწევს ხელახლა მიმართოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას და თავიდან გაიაროს მშენებლობის სანებართვო პროცესით დადგენილი ყველა სტადია. თბილისის მერიამ ახალი ნებართვის გაცემის პროცესში უნდა იმსჯელოს იმ ფაქტზე, რომ 2017 წლის ივლისში გაიზარდა ვაკის პარკის საზღვრები და მთელს სივრცეს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ამას გარდა, ყურადღება გაამახვილოს კიდევ ერთ ახალ გარემოებაზე, რომ ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლით პირდაპირ დამკვიდრდა მოქალაქეთა უფლება, ისარგებლონ საჯარო სივრცით. ვაკის პარკში სასტუმროსა და სხვა ნებისმიერი ტიპის ნაგებობის განთავსება, მიუღებელია ქალაქის მოსახლეობის უმრავლესობისათვის. საკითხის მიმართ ამგვარი მიდგომა გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს ქალაქის უამისოდაც კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ეკოლოგიურ გარემოს, უგულებელყოფს საზოგადოების მოთხოვნას და შექმნის საზიანო პრეცედენტს მომავალში ეკოსისტემური სერვისების დაცვისა და განვითარების პროცესისათვის. ამასთან, ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ სადავო ტერიტორია ვაკის პარკის საზღვრებშია, წარმოადგენს სარეკრეაციო ზონას და მასში მშენებლობის დაშვება, ეწინააღმდეგება კანონსა და საჯარო ინტერესს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აუცილებელია მშენებლობის ნებართვის ხელახლა მისაღებად, ინვესტორის მოთხოვნაზე უარის თქმით, ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭრას ეს საკითხი. ვინაიდან, საჯარო განცხადებების თანახმად, თქვენ ეწინააღმდეგებით პარკში მშენებლობის წარმოებას, აუცილებელია საზოგადოებასთან ერთად შეჯერდეთ ხელახალი მშენებლობის ნებართვაზე უარის სამართლებრივ არგუმენტაციაზე და განსაზღვროთ სადავო ტერიტორიის ქალაქისათვის დაბრუნების სამართლებრივი ფორმა. ყოველივე ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, ვაკის პარკის მხარდამჭერი საზოგადოება გთხოვთ, თქვენი დასწრებით გაიმართოს საჯარო შეხვედრა, სადაც შევათანხმებთ მშენებლობის ახალ ნებართვაზე უარის სამართლებრივ არგუმენტებს, ასევე ვიმსჯელებთ სადავო ტერიტორიის ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნების სამართლებრივ პერსპქეტივებზე", აღნიშნულია ღია წერილილში, რომელსაც ხელს აწერენ: პარტიზანული მებაღეობა- თბილისში  „მწვანე ალტერნატივა“  „იარე ფეხით“ „ინიციატივა საჯარო სივრცისათვის“ „ჩემი ქალაქი“- ქალაქის გულშემატკივართა და ქალაქზე მზრუნველთა ერთობა „ტფილისის ჰამქარი“ „ქართველ არქიტექტორთა ინსტიტუტი“ „ურბანული ლაბორატორია“’ ღია საზოგადოების ფონდი „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC) ააიპ „მომავლის ქალაქმგეგმარებელთა რეალური ლაბორატორია, თბილისი“ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია   ზურაბ ბაქრაძე, ქალაქმგეგმარებელი ლევან კალანდარიშვილი, არქიტექტორი თამარ ამაშუკელი, ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი, ხელოვნებათმცოდნე ერეკლე ურუშაძე, სამოქალაქო აქტივისტი თამარ უგუზაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი ნანა ბიგანიშვილი, ჟურნალისტი მერაბ კეჩხოშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი სალომე კვარაცხელია, სამოქალაქო აქტივისტი დიმიტრი მაისურაძე, სამოქალაქო აქტივისტი სიმონ ბითაძე, სამოქალაქო აქტივისტი, დანიელ ქართველიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი სანდრო ებრალიძე, სამოქალაქო აქტივისტი ბექა მეძმარიაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი ანდრია გოგიბედაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი შალვა ჩუგუნაძე, სამოქალაქო აქტივისტი   support@ghn.ge http://ghn.ge/img/uploads/news/prev/http://ghn.ge/img/uploads/files/news/2019-01/1548082489.jpg ghn.ge სენატორი კამალა ჰარისი აშშ-ის პრეზიდენტობისთვის იბრძოლებს http://ghn.ge/com/news/view/219426/ დემოკრატმა სენატორმა კალიფორნიის შტატიდან კამალა ჰარისმა ტელეკომპანია "ეი-ბი-სის" ეთერში განაცხადა, რომ აპირებს 2020 წლის აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის იბრძოლოს და წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაერთოს. კამალა ჰარისი, 54 წლის იურისტი, სანამ სენატორი გახდებოდა, კალიფორნიის შტატის გენერალური პროკურორი იყო, მანამდე კი სან ფრანცისკოს პროკურორად მუშაობდა. სენატში 2016 წლის არჩევნებში გამარჯვების შედეგად მოხვდა. მისი საარჩევნო კამპანია ეფუძნებოდა სექსუალურ ძალადობასთან წინააღმდეგ ბრძოლის, უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობისა და საშუალო ფენისთვის საგადასახადო შეღავათების დაწესების იდეებს.     support@ghn.ge http://ghn.ge/img/uploads/news/prev/http://ghn.ge/img/uploads/files/news/2019-01/1548080189.jpg ghn.ge პრემიერმა ლიეტუვაში დაკრძალული ქართველი კაპიტნის, დათიკო მაჭავარიანის ხსოვნას პატივი მიაგო http://ghn.ge/com/news/view/219425/ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ, ლიეტუვას რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, ლიეტუვას რესპუბლიკის დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისთვის დაღუპულ  გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო. მთავრობის მეთაურმა, დელეგაციის წევრებთან ერთად, ასევე პატივი მიაგო საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი კაპიტნის, დავით (დათიკო) მაჭავარიანის ხსოვნას. პირველი მსოფლიო ომის მონაწილე არტილერიის კაპიტანი 1918 წლიდან აქტიურად მონაწილეობდა ქართული ეროვნული არმიის შექმნაში. 1918-1921 წლებში მან მონაწილეობა მიიღო ყველა იმ ბრძოლაში, რომელსაც საქართველო თავისი საზღვრებისა და სახელმწიფოებრიობის დასაცავად აწარმოებდა. რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ემიგრაციაში წასული დათიკო მაჭავარიანი პოლონეთის ეროვნული არმიის არტილერიაში მსახურობდა, სადაც მოგვიანებით მაიორის წოდება და არაერთი მნიშვნელოვანი ჯილდო მიიღო. დაკრძალულია ვილნიუსის სამხედრო სასაფლაოზე, ლიტვის თავისუფლებისთვის დაცემულთა ხსოვნის მემორიალთან. support@ghn.ge http://ghn.ge/img/uploads/news/prev/http://ghn.ge/img/uploads/files/news/2019-01/1548079921.jpg ghn.ge სესიაშვილი: ნატოს სამეკავშირეო ოფისი საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერების კუთხით ექსპერტულ დახმარებას გაგვიწევს http://ghn.ge/com/news/view/219424/ პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ, ირაკლი სესიაშვილმანატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელთან, როზალია პულისთან გამართული შეხვედრისას თანამშრომლობის სამომავლო პრიორიტეტები განიხილა. ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით, ბოლო წლებში საქართველო და ნატო ინტენსიური თანამშრომლობის ფორმატში ერთობლივ პროგრამებს ახორციელებენ. ამ კუთხით აღსანიშნავია სამეკავშირეო ოფისის ჩართულობა, რომელიც პარლამენტს საზედამხედველო კონტროლის განხორციელების პროცესში ექსპერტების დახმარებით წამყვანი ქვეყნების გამოცდილებას უზიარებს. „თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი ნატოს სამეკავშირეო ოფისთან მუდმივი დიალოგის რეჟიმში იმყოფება. მნიშვნელოვანია, რომ საპარლამენტო ზედამხედველობის კიდევ უფრო ეფექტურად განხორციელების მიზნით, ოფისი მზაობას გამოთქვამს ექსპერტული მხარდაჭერა გაგვიწიოს. ეს ყველაფერი კი მოხმარდება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. პროცესს, რომელიც ინტენსიურად და სწორი მიმართულებით მიმდინარეობს“, - აღნიშნა ირაკლი სესიაშვილმა. support@ghn.ge http://ghn.ge/img/uploads/news/prev/http://ghn.ge/img/uploads/files/news/2019-01/1548079524.jpg ghn.ge დედაქალაქის მასშტაბით, საახალწლო დეკორაციებისა და ილუმინაციების დემონტაჟი დაიწყო http://ghn.ge/com/news/view/219423/ დედაქალაქის მასშტაბით, საახალწლო დეკორაციებისა და ილუმინაციების დემონტაჟი დაიწყო. აღნიშნული სამუშაოებიდან გამომდინარე, რუსთაველის გამზირი, პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან - თავისუფლების მოედნამდე, ამაღამ, 00:00 საათიდან 22 იანვრის 07:00 საათამდე გადაიკეტება. სამუშაოებს „თბილსერვის ჯგუფი“ ახორციელებს. თბილისის მერია ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის. support@ghn.ge http://ghn.ge/img/uploads/news/prev/http://ghn.ge/img/uploads/files/news/2019-01/1548078798.jpg ghn.ge სტრასბურგის სასამართლომ მომჩივნების არაადამიანური მოპყრობის აკრძალვისა და საქმის სამართლიანი განხილვის უფლების დარღვევა დაადგინა http://ghn.ge/com/news/view/219421/ 2019 წლის 17 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ ორი ახალი გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა. ევროსასამართლომ საქმეზე − „კეკელიძე საქართველოს წინააღმდეგ“  − წამების აკრძალვის, ხოლო საქმეზე − „ბრეგვაძე საქართველოს წინააღმდეგ“ − საქმის სამართლიანი განხილვის უფლების დარღვევა დაადგინა. საქმე „კეკელიძე საქართველოს წინააღმდეგ“ ეხებოდა 2008 წლის 2 სექტემბერს მომჩივნის დაკავებისას პოლიციელთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობასა და შემდგომში ამ ფაქტზე ეფექტიანი გამოძიების ჩაუტარებლობას. ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად, პოლიციელების მიერ ძალის გამოყენების გადამეტების შედეგად მომჩივანმა მიიღო დაზიანებები, რაც უტოლდებოდა არაადამიანურ მოპყრობას. ფაქტზე არ ჩატარებულა სრულყოფილი, ადეკვატური და ეფექტიანი გამოძიება. ზემოაღნიშნული მიზეზების გამო, სტრასბურგის სასამართლომ წამების აკრძალვის (მე-3 მუხლი) არსებითი და პროცედურული ნაწილების დარღვევა დაადგინა. რაც შეეხება საქმეს − „ბრეგვაძე საქართველოს წინააღმდეგ“, მომჩივანი აცხადებდა, რომ 2007-2009 წლებში საგამოძიებო და სასამართლო ორგანოებმა უარი განაცხადეს დაცვის მხარის მოწმეების დაკითხვაზე, რომლებსაც შეეძლოთ მისი უდანაშაულობის დადასტურება. საქმეზე ევროპულმა სასამართლომ საქმის სამართლიანი განხილვის უფლების (კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-3 პუნქტის „d“ ქვეპუნქტი) დარღვევა დაადგინა. სასამართლომ აღნიშნა, რომ მხარეთა თანასწორობის პრინციპის შესაბამისად, მომჩივანს უნდა ჰქონოდა შესაძლებლობა, შიდა სასამართლოების წინაშე წარედგინა მტკიცებულება (მოწმეთა დაკითხვის სახით), რასაც მისი უდანაშაულობის დამტკიცება შეეძლო. support@ghn.ge http://ghn.ge/img/uploads/news/prev/http://ghn.ge/img/uploads/files/news/2019-01/1548077991.jpg ghn.ge ლარი გამყარდა http://ghn.ge/com/news/view/219419/ 21 იანვრის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გაუფასურდა და 2.6613 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.6629 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 0.16 თეთრი შეადგინა. გაუფასურდა ევრო, რომლის კურსი 3.0283 ლარია. მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსი 3.0368 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 0.85 თეთრი შეადგინა. გამყარდა თურქული ლირა, რომელიც 0.4983 ლარს შეადგენს, ხოლო გაუფასურდა ფუნტი და 3.4211 ლარი ეღირება. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები, ხვალიდან 22 იანვრიდან შევა ძალაში. support@ghn.ge http://ghn.ge/img/uploads/news/prev/http://ghn.ge/img/uploads/files/news/2019-01/1548076709.jpg ghn.ge გაუჩინარებული ქართველი მეზღვაურის ცხედარი ნაპოვნია http://ghn.ge/com/news/view/219418/ 23 წლის ქართველი მეზღვაური, დავით რაზმაძე, რომელიც ნაოსნობის დროს გაუჩინარდა და რამდენიმე დღეა ეძებდნენ, გარდაცვლილი იპოვეს. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში ადასტურებენ, რომ დავით რაზმაძის ცხედარი უკვე ნაპოვნია და ინფორმაცია ოჯახის წევრებსაც აქვთ მიღებული.  გემი ამ ეტაპზე მისურატას ნავსადგომში დგას. ქართველი მეზღვაური მარშალის დროშის ქვეშ მცურავი გემიდან, 7 იანვარს გაუჩინარდა.   support@ghn.ge http://ghn.ge/img/uploads/news/prev/http://ghn.ge/img/uploads/files/news/2019-01/1548076464.jpg ghn.ge H1N1-ით კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა http://ghn.ge/com/news/view/219417/ H1N1-ით კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოში, სავარაუდოდ, "ღორის გრიპით" 82 წლის ქალი გარდაიცვალა. 82 წლის ქალი საავადმყოფოში უმძიმეს მდგომარეობაში გუშინ შეიყვანეს, მას მაღალი ტემპერატურა და სუნთქვის უკმარისობა აღენიშნებოდა. ჯერჯერობით ლაბორატორიულად დადასტურებული არ არის, გახდა თუ არა პაციენტის გარდაცვალების მიზეზი H1N1.   support@ghn.ge http://ghn.ge/img/uploads/news/prev/http://ghn.ge/img/uploads/files/news/2019-01/1548075765.jpg ghn.ge მივმართავთ პარლამენტს - არ მიეცეს შემდგომი მსვლელობა ჩვენი კანდიდატურების განხილვას - უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიტატები http://ghn.ge/com/news/view/219416/ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. მოსამართლეთა კანდიდატები  მიმართავენ პარტლამენტს არ მიეცეს შემდგომი მსვლელობა მათი კანდიდატურების განხილვას. განცხადებას „ჯი-ეიჩ-ენი“ გთავაზობთ უცვლელად: „საზოგადოებისათვის ცნობილია,  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 24 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტს  წარედგინა ჩვენი კანდიდატურები. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, იხელმძღვანელა რა საქართველოს კონსტიტუციით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებით (ადრე არსებული პრაქტიკის შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტიც იმავე წესით ახდენდა მოსამართლეების წარდგენას მრავალი წლის განმავლობაში) და კანონმდებლობის სრული დაცვით, საქართველოს უზენაეს სასამართლოში წარადგინა 10 კანდიდატი, რომელთაგან უმრავლესობა სასამართლო სისტემაში უვადო მოსამართლედ არის გამწესებული. აღნიშნულ საკითხს შედეგად მოჰყვა არაჯანსაღი აჟიოტაჟი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში და გამოითქვა მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ უნდა დადგინდეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურები და კრიტერიუმები და ამის შემდეგ ახლებური წესით უნდა მოხდეს კანდიდატების ნომინირება. სამწუხაროდ, ამავე დროს, ხშირ შემთხვევაში  ადგილი ჰქონდა  წარდგენილი კანდიდატების მიმართ არაეთიკურ და შეურაცხმყოფელ გამონათქვამებს, რაც მოგვიანებით ხელოვნურად გადაიზარდა სასამართლო ხელისუფლებაზე უპრეცედენტო ზეწოლის კამპანიაში, სადაც უკვე პირდაპირ გაისმის მოწოდებები რეპრესიული გზით დაიშალოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და სასამართლო სისტემიდან განდევნილ იქნენ  მიუღებელი, მათ შორის, ამ სიაში მყოფი მოსამართლეები. ყოველივე ეს კი პირდაპირ ზიანს აყენებს სასამართლო დამოუკიდებლობას და უხეშად ხელყოფს სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპს.  მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ცალსახად იმოქმედა თავისი მანდატის ფარგლებში და ზედმიწევნით იხელმძღვანელა ამჟამად არსებული კანონმდებლობით, ჩვენ არ გვსურს  გარკვეულ პირებს მიეცეთ საშუალება, ეს ვითარება გამოიყენონ თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის და ხელოვნურად შექმნილი აჟიოტაჟით, კიდევ უფრო დააზიანონ მიმდინარე პროცესი და ამით ჩრდილი  მიაყენონ სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტს. ამავე დროს, მხედველობაში ვიღებთ იმასაც, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი კანდიდატურების უკან გაწვევის შესაძლებლობას და ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, არაჯანსაღი სპეკულაციების თავიდან აცილების მიზნით, მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს - არ მიეცეს შემდგომი მსვლელობა ჩვენი კანდიდატურების განხილვას“, - ნათქვამია განცხადებაში. განცხცადებას ხელს აწერენ: მარიამ ცისკაძე; ნინო ქადაგიძე; მიხეილ ჩინჩალაძე; პაატა სილაგაძე; დიმიტრი გვრიტიშვილი; მერაბ გაბინაშვილი; ნინო სანდოძე; თამარ ალანია; გიორგი ტყავაძე; გიორგი მიქაუტაძე support@ghn.ge http://ghn.ge/img/uploads/news/prev/http://ghn.ge/img/uploads/files/news/2019-01/1548075571.jpg ghn.ge