სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანდაფინანსების პროგრამის მონაწილე ბენეფიციარებს მეორე ეტაპზე პრიორიტეტი მიენიჭებათ
სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანდაფინანსების პროგრამის მონაწილე ბენეფიციარებს მეორე ეტაპზე პრიორიტეტი მიენიჭებათ

დღის სიახლეები