კახეთის ბიოსფერული რეგიონის (რეზერვატის) დაფუძნების ხელშეწყობის მიზნით, საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართა
კახეთის ბიოსფერული რეგიონის (რეზერვატის) დაფუძნების ხელშეწყობის მიზნით, საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართა

დღის სიახლეები