27 წლის წინ ხელი მოაწერეს მაასტრიხტის ხელშეკრულებას ევროპის კავშირის შექმნის შესახებ
27 წლის წინ ხელი მოაწერეს მაასტრიხტის ხელშეკრულებას ევროპის კავშირის შექმნის შესახებ

დღის სიახლეები