40 ოჯახს აჭარის მთავრობის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართები კერძო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაეცა
40 ოჯახს აჭარის მთავრობის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართები კერძო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაეცა

დღის სიახლეები