ქვეყნის მასშტაბით 2017 წელს აკვაკულტურის მეურნეობებში 2 041.7 ტონა თევზის წარმოება განხორციელდა
ქვეყნის მასშტაბით 2017 წელს აკვაკულტურის მეურნეობებში 2 041.7 ტონა თევზის წარმოება განხორციელდა

დღის სიახლეები