დღეს გამოკითხული ყოფილი პატრულ-ინსპექტორის ჩვენება სრულიად აცდენილია საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს, ასევე სხვა მოწმეთა ჩვენებებს - გიორგი ოსაძე
დღეს გამოკითხული ყოფილი პატრულ-ინსპექტორის ჩვენება სრულიად აცდენილია საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს, ასევე სხვა მოწმეთა ჩვენებებს - გიორგი ოსაძე

დღის სიახლეები