სახალხო დამცველი: ქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემატურ სფეროდ სასჯელაღსრულების სისტემა რჩება
სახალხო დამცველი: ქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემატურ სფეროდ სასჯელაღსრულების სისტემა რჩება

დღის სიახლეები